REFERENCE

LENKA Rašková - terapie RUŠ

Každý z nás má v životě nějakou 13.komnatu, na kterou chce zapomenout, zamknout ji a nikdy neotevřít. Mám pocit, že v posledních několika letech mi těchto komnat přibylo až moc. Postupně jsem se dostávala do situací, kdy jsem nevěděla, kterou cestou se vydat. Na každé z nich bylo něco špatně a rozhodně nebyly jednoduché. Najednou přišly pocity úzkosti, deprese, vědomí, že se můžu spolehnout jen sama na sebe. Stála jsem před otázkou, co bude dál. Jen díky terapii jsem zase rychle získala pevnou půdu pod nohama.

Jsem ráda, že jsem v životě Petru poznala, protože jen díky její trpělivosti a velkému odhodlání mi pomoci, se mé oči otevřely a dokázaly vidět věci "trochu jinak". Provázela mě na této nelehké cestě. Věděla jsem, že se na ni mohu spolehnout. Díky ní, jsem si opět připoměla, že přátelství v životě hodně znamená a člověk není nikdy sám.

 

 

 Měj se krásně a ještě jednou děkuji. 3.7.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Sedláček  - koučink, mentorink

Původně jsem od konzultací očekával pouze nezaujaté přehodnocení organizace mé prácovní náplně a nasměrování ke zlepšení. Obsah tréninků však překonal má očekávání. Probíraná témata mi pomohla ujasnit a výrazně posunout mé vnímání okolního světa, jak pracovního, tak osobního. Myslím tím odhadnutí různých typů lidí, styly komunikace v různých situacích, zvládání stresu, pochopení principů asertivního chování a vymanění ze „standardních“ navyklých reakcí. Zjistil jsem, že si lze každodenní život, pracovní i osobní, výrazně ulehčit jednoduchými nástroji. Celý trénink mi ohromně pomohl více pochopit sebe, lidi kolem mě, ujasnit si cíle a cestu k nim. Tento seminář mohu doporučit každému, kdo chce hledat cestu ke spokojenosti s vlastním životem. 

Přeji krásný víkend, Jirka 19.7.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Melkus 23.5.2013  koučink - mentorink

 Pro osobní poradenství vedené Petrou jsem se rozhodl poté, co jsem již delší dobu vnímal svůj problém především s organizací času a řešením úkolů, který vyústil ve snížení mé spolehlivosti ve vztahu ke klientům. Uvědomil jsem si, že metody do té doby mnou používané (hlavní metoda = vše nosit v hlavě) již s ohledem na rozsah činností přestaly fungovat a já začal zapomínat na tu méně, tu více důležité záležitosti. Původně jsem měl představu, že má „oprava“ bude o pár sezeních na téma time management a vše se zas rychle „v dobré obrátí“, avšak tyto původní představy vzaly rychle za své :o).   Při sezeních se ukázalo, že jako červená nit se skrze probírané okruhy (time management, stanovování cílů, pravidla delegace, GTD…) táhne pojem „disciplína“, se kterou jsem do té doby nebyl vůbec kamarád a snažil se jí všemožně vyhýbat. Sezení s Petrou mi pomohla si uvědomit, že bez disciplíny a některých rutinních pracovních návyků to nejde, ba co víc, že právě ony jsou u mne klíčem k té změně, kterou jsem na počátku očekával, či lépe, si přál.  V tomto směru jsem byl dost „imunní“ a trvalo mi poměrně dlouho si tuto věc uvědomit a hlavně sám sobě přiznat. Petra mi v tomto směru svým výtečně cíleným koučingem otevřela oči a její přístup mi ohromně pomáhá otáčet kormidlem směrem ke stanovenému cíli.…Honza Melkus, daňový poradce <

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eduard Havránek   -  vedoucí pobočky spol. FACHMANN.CZ

Moje zkušenosti s tréninkem -mentorinkem

Jednoho dne nám zaměstnavatel oznámil, že pro nás objednal tzv. trénink.Nejdříve jsme nechápali proč, ale postupem času nám to docházelo.Svoje zkušenosti bych rozdělil na část pracovní a soukromou.

Po pracovní stránce mi to umožnilo lépe komunikovat s klienty,  v pohodě zvládat stresové situace, zlepšila se i komunikace mezi námi zaměstnanci a vedením společnosti.

Dá se říci, že tréninky mi otevřely nové obzory a hlavně se tolik nestresuji, prostě zvládám život daleko pohodověji než dříve.

S výše uvedeným souvisí i zlepšování vztahů s přáteli, známými a hlavně s rodinou

Přes počáteční nedůvěru, kterou jsme já i mí spolupracovníci pociťovali, mi nezbývé než konstatovat, že trénovat komunikaci a asertivní jednání vede ke zlepšení života po všech stránkách.

 

Eduard Havránek,  Mladá Boleslav 6.6.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tereza Krouská 29.8. 2018, terpaie RUŠ

"Děkuji, že jsi mi ukázala směr a já se tak mohla vydat na cestu sebepoznání. V dáli vídím světlo a to mě motivuje a pohání. Věřím, že každý má svého strážného anděla a já myslím, že ten můj jsi ty..."

S láskou a úctou T.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tereza Pulzová 19. 3.2019

 

Ke konzultaci u paní Novotné mě přivedla těžká životní rána, která mě společně s vyústěním ostatních problémů a syndromem vyhoření v práci, dostala až na samé dno psychických sil.

Díky její empatii a laskavosti si okamžitě získala mou plnou důvěru a naše společná práce mě brzy dostala z nejhoršího. Následné pravidelné konzultace mi pomohly vyrovnat se nejen s aktuálním problémem, ale postupně jsme vyřešily bolístky a traumata i z ostatních oblastí života – práce, partnerství, rodinných vztahů a přátelství..

Paní Novotná mi svým profesionálním a zároveň laskavým, osobním a upřímným přístupem pomohla odrazit se ode dna, najít životní směr, odvahu, chuť a odhodlání čelit novým životním výzvám. 

Nechat se vést pod jejími ochrannými křídly bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě a já mohu jen z celého srdce poděkovat.